Одржана обука на тема:
Анализа на рестриктивните мерки и меѓународните стандарди во сферата на финансирањето на тероризмот и пролиферацијата

analysis-of-restrictive-measures-and-international-standards-in-the-sphere-of-financing-of-terrorism-and-proliferation

На 23 Декември 2023 год. на Научниот институт за применети истражувања за бизнис во Скопје се одржа последната од серијата обуки за 2023 година во областа на спречување перење пари и финансирање на тероризам организирани од Институтот.

Обуката на тема “Анализа на рестриктивните мерки и меѓународните стандарди во сферата на финансирањето на тероризмот и пролиферацијата” се одржа онлајн и во текот на обуката се разговараше за примената на рестриктивните мерки од страна на субјектите и се направи анализа на меѓународните стандарди во сферата на финансирањето на тероризмот и пролиферацијата.

Предавачите на обуката, м-р Билјана Шуманска и д-р Гоце Трајковски, се членови на Комитетот на експерти за спречување перење пари и финансирање на тероризам во Советот на Европа (Moneyval) и имаа повеќегодишно искуство во областа на спречување перење пари и финансирање на тероризам.


Сите учесници се стекнаа со соодветен сертификат.