КАЛЕНДАР НА СЛЕДНИ ОБУКИ

Обуките кои ќе се реализираат на Институтот во периодот кој следува се следните:

Педагошки обуки
1 СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР
8 Јуни 2024 (Сабота) 08.30 h, онлајн
2 ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЈА ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
15 Јуни 2024 (Сабота) 08.30 h, онлајн
Обуки од област на Спречување перење пари и финансирање на тероризам
1 ПРИМЕНА НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ И СЛЕДЕЊЕ НА ЛИСТИТЕ НА САНКЦИИ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
8 Јуни 2024 (Сабота) 10.30 h, онлајн