Адријана Булевска Зариќ

    Адријана Булевска Зариќ е доктор на економски науки и научен соработник/доцент на Институтот за применети истражувања за бизнис. Фокусот на научниот и професионален интерес на д-р Булевска Зариќ е во областа на финансии, финансиски менаџмент и сметководство. Таа има повеќе од 10 годишно искуство во високото образование и повеќе од 17 години професионално искуство во финансии.

Д-р Булевска Зариќ има искуство како проектен менаџер и истражувач во повеќе национални и меѓународни проекти во рамките на програмите Еразмус+, Светска банка, Цивика мобилитас кои се во областа на имплементација на иновативни методи на учење, проекти за подобрување на меките вештини на студентите и нивната финансиска писменост. Во проект од програмата EIDHR има искуство како тренер за квалификација и преквалификација на вработени лица, со цел подобрување на нивните капацитети и напредување на нивните работни позиции. Д-р Адријана има лиценца за вештачење од областа на материјалното, финансиско и сметководствено работење и има богато искуство во вештачење за судски предмети од соодветната област.